Flyttningar 2016

Den totala inflyttningen till Västerås har under de senaste tio åren legat på i genomsnitt ca 6 460 personer per år. De senaste åren har dessutom inflyttningen ökat, och sett enbart till år 2016 flyttade totalt 7 500 personer till Västerås (varav ca 3 970 män och 3 530 kvinnor). Flyttnettot, det vill säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade, nådde den högsta noteringen sedan år 2000. Tidigare rekordnivå skedde år 2001 då flyttnettot nådde 1 380 personer.

Från Västerås flyttade totalt sett 5 680 personer år 2016. Genomsnittet för de tio senaste åren har legat på cirka 5 410 personer. År 2015 var ett rekordår när det gäller utflyttningen från Västerås då närmare 6 000 personer flyttade från kommunen.

Figur 1| Antal inflyttade, utflyttade och flyttningsöverskott, Västerås år 2000-2016

flyttning 2016

Flyttningar 2016

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail