Arbetsmarknad i Västerås Stad

Statistik om arbetsmarknad har alltid en viss eftersläpning. Det beror på att Statistiska centralbyrån publicerar statistik om fjolårets sysselsättning i kommunerna i december varje år. Därför är den senaste statistiken om arbetsmarknad från år 2016.

Antalet arbetstillfällen i Västerås ökade under år 2016 med 574 personer jämfört med året innan. Precis som föregående år ökade både antalet sysselsatta män och kvinnor och antalet sysselsatta kvinnor ökade i större utsträckning än antalet sysselsatta män precis som föregående år. Medan antalet sysselsatta män ökade med 25 personer och totalt uppgick till 37 108 sysselsatta, ökade antalet sysselsatta kvinnor med 549 personer och det totala antalet sysselsatta kvinnor hamnade på 34 693 personer. De näringsgrenar i Västerås som sysselsätter flest är fortsatt ”Vård och omsorg” samt ”Tillverkning och utvinning”. Dessa näringsgrenar sysselsätter tillsammans närmare 23 000 personer, vilket inte skiljer sig nämnvärt gentemot föregående år.

Skärmklipp4

Enligt Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik räknas en person som förvärvsarbetande eller sysselsatt om personen arbetat minst en timma per vecka under november månad för respektive år som uppgifterna avser. Arbetsplatsens läge var i Västerås, men de sysselsatta personerna kan ha sin hemvist antingen i Västerås eller i en annan kommun, så kallad dagbefolkning.

Källa: Statistiska centralbyrån

Klicka HÄR om du vill läsa vidare om Arbetsmarknad I Västerås

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail