Flyttningar 2017

Den totala inflyttningen till Västerås har under de senaste tio åren legat på i genomsnitt ca 6 600 personer per år. De senaste åren har dessutom inflyttningen ökat, och sett enbart till år 2017 flyttade totalt 8 000 personer till Västerås (varav ca 4 250 män och 3 750 kvinnor). Flyttnettot, det vill säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade, nådde den högsta noteringen någonsin, 2 221 personer. Tidigare rekordnivå skedde år 2001 då flyttnettot nådde 1 380 personer.

Från Västerås flyttade total ca 5 780 personer år 2017. Genomsnitt för de tio senaste åren har legat på cirka 5 460 personer. År 2015 var ett rekordår när det gäller utflyttningen från Västerås då närmare 6 000 personer flyttade från kommunen.

Figur 1| Antal inflyttade, utflyttade och flyttningsöverskott, Västerås år 2000-2017
flyttningar tabell

Flyttningar 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail