Kategoriarkiv: Utbildning

Utbildningsnivå och studiedeltagande

Trenden är att utbildningsnivån i Västerås ständigt höjs. År 2016 hade 43,7 procent av befolkningen i åldern 25-64 år eftergymnasiala studier som högsta avslutade studienivå. Sedan år 2010 och framåt har andelen med eftergymnasialutbildning ökat med 3,1 procentenheter.

eftergymnasial utbildning

Det är vanligare med eftergymnasial utbildning bland kvinnor än bland män. Av kvinnorna i Västerås hade 48,3 procent en eftergymnasial utbildning år 2016, vilket kan jämföras med 39,1 procent av männen. Andelen i Västerås med eftergymnasial utbildning ligger en bit över riksgenomsnittet och har gjort så ända sedan mitten av 1980-talet. Som jämförelse hade 42 procent av befolkningen i riket genomgått eftergymnasiala studier år 2016.

Källa: Statistiska centralbyrån

Läs mer om utbildning 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail