Kategoriarkiv: Utbildning

Utbildningsnivå och studiedeltagande

Trenden är att utbildningsnivån i Västerås ständigt höjs. Utbildningsnivån för kvinnor skiljer sig med en marginell skillnad för kvinnor som bor i Västerås respektive kvinnor som är bosatta på annan ort i Sverige.  23,92 % av kvinnorna i Västerås har en eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, medan 1,94 % av kvinnorna i Västerås har en eftergymnasial utbildning, mer än 3 år som inkluderar forskning. För kvinnor i Sverige innehar 23,59 % en eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, och 2,12 % av kvinnorna i Sverige som har en eftergymnasial utbildning, mer än 3 år som inkluderar forskning. 7, 88 % av kvinnorna i Västerås har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år medan den procenten för alla kvinnor i Sverige uppskattas till 8,03 %.

Utbildning kvinnor 1

14,46 % av männen i Västerås har en eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, medan 17,43 % av männen i Västerås har en eftergymnasial utbildning, mer än 3 år som inkluderar forskning. I jämförelse med Sverige där 13,27 % av alla män innehar en eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år och 16,54 % av männen i Sverige en eftergymnasial utbildning, mer än 3 år som inkluderar forskning.

Utbildning män

I Västerås har fler män än kvinnor en eftergymnasial utbildning som är mindre än 3 år, medan fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning mer än 3 år, som inkluderar forskning. Skillnaden mellan män och kvinnor som har en förgymnasial utbildning är marginell. Andelen i Västerås med eftergymnasial utbildning ligger en bit ovanför genomsnittet och har gjort det sedan mitten av 1980-talet. År 2016 hade 42 % av befolkningen i riket genomgått eftergymnasiala studier.

Källa: Statistiska centralbyrån

Läs mer om utbildning 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail