Kategoriarkiv: Pendling

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Teresia Götlin: 021-39 45 24

Pendlingens omfattning och utveckling

Antal personer som pendlar till ett arbete har ökat de senaste decennierna och år 2014 var det 14 165 personer som pendlade till Västerås för att arbeta, vilket är ungefär dubbelt så många sedan år 1985. Många västeråsare pendlar också till arbete i annan kommun och år 2014 var det drygt 11 100 som gjorde det, vilket är fler än dubbelt så många sedan år 1985.

Totalt sett är det ungefär 16 procent av de förvärvsarbetande västeråsarna som pendlar till sitt arbete. Andelen har legat runt 16 procent sedan år 2007.

I ett längre tidsperspektiv kan man dock se att pendling har ökat bland förvärvsarbetande västeråsare. År 1985 var det knappt sju procent som pendlade ut från Västerås att jämföra med omkring 17 procent år 2014.

senaste pendling år

De kommuner som flest åker till av de som pendlar är framförallt våra närkommuner. Flest pendlar till Stockholm följt av Eskilstuna och Hallstahammar. De flesta personerna som pendlar till Västerås kommer från Hallstahammar, Sala och Surahammar. Totalt var det 14 165 personer som pendlade till ett arbete i Västerås kommun, vilket är en minskning med 74 personer i jämförelse med år 2013.

Vilka är det som pendlar?

Det är vanligare att män pendlar än kvinnor. Både bland inpendlare och utpendlare är män i majoritet. Bland inpendlarna är 60 procent män och bland utpendlarna är det 61 procent män.

penling kön senaste

Vilka branscher pendlas det till?

Bland de män som pendlar från Västerås är det vanligast att pendla till ett arbete inom Tillverkning- och utvinningsindustrin. Ungefär var femte utpendlande man hade sitt arbete inom den branschen. Bland kvinnorna som pendlar från Västerås är det vanligast att man pendlar till ett arbete inom Vård och omsorg.

Arbetspendling Västerås 2014

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail