Kategoriarkiv: Inkomster

Inkomster i Västerås

Statistik om inkomster har alltid en viss eftersläpning. Det beror på att den senast fastställda inkomsten år 2017 är inkomsten år 2016. Inkomsten fastställs inte förrän i november året därpå, då det slutgiltiga taxeringsutfallet redovisas.

Medelinkomsten av den sammanräknade förvärvsinkomsten var 303 300 kronor år 2016 och medianinkomsten var 269 158 kronor. Räknat i fasta priser ökade medelinkomsten med 1,3 procent jämfört med året innan. Männen hade under år 2016 en medelinkomst på 349 800 kronor att jämföra med kvinnornas 258 000 kronor. Det innebär att medelinkomsten för kvinnor var 27,3 procent lägre än männens. Det kan jämföras med 24 procent lägre medelinkomst för kvinnor i riket i förhållande till män i riket.

Inkomst 2016

Uppgifterna till denna statistik är hämtad från Skatteverkets deklarationsmaterial som består av taxerings- och kontrolluppgifter samt kompletteras med uppgifter från SCB:s register över totalbefolkningen. Uppgifterna i denna artikel avser personer över 20 år och äldre som var folkbokförda i Västerås den 31 december år 2016.

Inkomstbegreppet mäter fler aspekter av inkomst än enbart lön och fångar därför in ekonomiska villkor för fler samhällsgrupper än enbart löneinkomsttagare, såsom pensionärer, studerande, försäkringstagare med flera. Inkomst beräknad som årsinkomst och kan användas för att analysera ekonomisk fördelning och budgeteffekter.

Sammanräknad förvärvsinkomst avser de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, närmare bestämt inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar.

Medelinkomst är summan av inkomsterna dividerat/delat med antalet personer.

Medianinkomst är det mittersta värdet av alla inkomster. Det innebär att 50 procent av personerna tjänar under medianinkomsten och 50 procent tjänar över värdet.

Källa: Statistiska centralbyrån

Läs mer om inkomster

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail