Kategoriarkiv: Bostäder och byggande

Byggnation i Västerås år 2017

Bostadsbyggandet har varit relativt högt i Västerås under 2000-talet. Nya bostadsområden har vuxit fram och förändrat stadsbilden. I genomsnitt har nybyggnationen inneburit drygt 470 nya bostäder per år under 2000-talet. År 2017 färdigställdes 1 120 lägenheter i Västerås, 918 av dessa var i flerbostadshus och 202 i småhus. Detta innebär en ökning i jämförelse med år 2016 där det färdigställdes 895 lägenheter, 689 i flerbostadshus och 206 i småhus.

Diagram 1 | Färdigställda lägenheter 2000-2017

Tabell färdigställda lägenheter 2017

Bostadsbyggnation i Västerås 2017

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail