Kategoriarkiv: Befolkning

Västerås befolkning 2016

Teresia Götlin, 021-39 45 24

Under år 2016 ökade folkmängden i Västerås med 2 202 personer (1 230 män och 972 kvinnor), vilket är den högsta noteringen om man ser från år 1980 och framåt.

Flyttningar till och från Västerås

Till Västerås flyttade totalt 7 502 personer (3 971 män och 3 531 kvinnor) år 2016, vilket var den högsta noteringen sedan början av 1970-talet. Den totala flyttvinsten/flyttningsöverskottet hamnade därmed 1 825 personer.

Flyttning

Immigration och emigration

Totalt invandrade 1 757 personer till Västerås under år 2016 (968 män och 789 kvinnor), vilket är en ökning med 390 personer, eller 29 procent, i jämförelse med året innan. Utvandringen minskade däremot med 365 personer mellan år 2015-2016 och totalt sett var det 583 personer (315 män och 268 kvinnor)som utvandrade från Västerås till annat land. Det är en minskning med 39 procent.

Den naturliga folkökningen

Den naturliga folkökningen beräknas genom att ta antalet födda minus antalet döda under året. Under år 2016 föddes 1 712 barn i Västerås varav 865 var pojkar och 847 var flickor. Antalet som dog under året var totalt 1 327 personer av vilka 635 var män och 692 var kvinnor. Detta innebär att den naturliga folkökningen för Västerås del hamnade på 385 personer.

Om Västerås befolkning 2016

Definitioner

Flyttvinst/Flyttningsöverskott = Antal inflyttade minus antal utflyttade

Emigration/Utvanding = Personer som flyttar från kommunen till annat land

Immigration/Invandring =Personer som flyttar till kommunen från annat land

Naturliga folkökningen = antalet födda minus antalet döda under året

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail