Kategoriarkiv: Befolkning

Västerås befolkning 2017

Under år 2017 ökade folkmängden i Västerås med 2714 personer (1 538 män och 1 176 kvinnor). Under de senaste tio åren har Västerås ökat sin folkmängd med 16 406 personer, vilket motsvarar 1640 personer per år. Procentuellt sett ökade folkmängden i Västerås med 1,8 procent år 2017 vilket är den högsta procentuella ökningen om man ser från år 1980 och framåt.

Till folkmängd är Västerås Sveriges sjunde största kommun efter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Örebro. Västerås är med i nätverk som kallas för R9. Nätverket har i uppdrag att ta fram ett litet antal mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i de nio kommunerna ur ett kommunledningsperspektiv.

Samtliga kommuner i R9-nätverket har haft en positiv befolkningsutveckling under de senaste fem åren. Störst procentuell utveckling har Uppsala haft då kommunen har ökat med 8,5 procent under perioden 2012 till 2017. Under samma period har Gävle ökat sin befolkning med 4,6 procent, vilket är minst inom R9-nätverket. Under åren 2012 till 2017 ökade rikets befolkning med knapp 565 000 personer, vilket motsvarar 5,9 procent. Västerås har haft en befolkningsökning på 6,9 procent under åren 2012 till 2017 och ligger därmed över riksgenomsnittet.

Figur 1| Befolkningsutveckling från 2012 till mars 2018, antal invånare

R9 paint

Källa: Statistiska Centralbyrån

Läs mer om befolkningsutveckling

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail