Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Västerås arbetsmarknad år 2014

Linnéa Norrvik, 021-39 86 48

Antalet förvärvsarbetare i Västerås år 2014

Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med knappt 483 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär en ökning med 0,7 procent. Ökningen går i linje med resten av riket där den totala ökningen var 0,8 procent. I Västerås står kvinnorna för den större delen av den ökningen med 436 förvärvsarbeten. Totalt var 67 358 västeråsare förvärvsarbetande år 2014. Av dessa var ungefär 52 procent män.

Sedan år 2005 har antalet förvärvsarbetande västeråsare ökat med nästan 11 procent. Den procentuella ökningen är 12 procent för kvinnorna och 11 procent för männen.

Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år 2005-2014

förvärvsarbetare 2014

Förvärvsfrekvensen i Västerås

I riket var förvärvsfrekvensen 78,8 procent år 2014 för personer 20-64 år vilket är drygt 2 procentenheter högre än i Västerås, 76,7 procent. Bland rikets större kommuner hade Jönköping den högsta förvärvsfrekvensen för både kvinnor och män år 2014. Västerås hade den fjärde högsta förvärvsfrekvensen för män och den sjätte högsta för kvinnor år 2014.

Förvärvsfrekvens (20-64 år) för kommuner med fler än 100 000 invånare, år 2014

skillnad förvärvsfrekvens kommuner

 

Arbetslösheten i Västerås

Samtidigt som förvärvsfrekvensen steg så minskade arbetslösheten under 2014. Åren 2010-2013 var arbetslösheten i Västerås runt 10 procent och sjönk 2014 med en procentenhet. Den totala andelen arbetslösa västeråsare (16-64 år) 2014 uppmättes till 9,1 procent. Av dem var 5,1 procent öppet arbetslösa och 4 procent arbetslösa som ingick i aktivitetsprogram.

Fler män än kvinnor var arbetslösa. Andelen män som var arbetslösa var 9,4 procent och andelen kvinnor var 8,8 procent. Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) var 16,6 procent, varav 14,1 procent hos kvinnor och 18,8 procent hos män.

Läs mer om Västerås arbetsmarknad 2014 här

Definitioner och källor

Förvärvsarbetande/sysselsatt:                    
Enligt Statistiska Centralbyråns registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik räknas en person som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som 
synonyma begrepp, om personen arbetat minst en timme per vecka under november månad respektive år.

Förvärvsfrekvens:                        
Förvärvsfrekvensen beskriver hur stor andel av en befolkning som förvärvsarbetar. Vanligen beräknas förvärvsfrekvensen 
för åldersgruppen 20-64 år. Statistiken avser personer som är folkbokförda i Västerås oavsett var de har sin arbetsplats,så kallad nattbefolkning.


Källa:                                
AMPAK (Statistikpaket arbetsmarknad), Statistiska Centralbyrån (SCB)
RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), Statistiska Centralbyrån (SCB)

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail