Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Arbetsmarknad i Västerås

Statistik om arbetsmarknad har alltid en viss eftersläpning. Det beror på att Statistiska centralbyrån publicerar statistik om fjolårets sysselsättning i kommunerna i december varje år. Därför är den senaste statistiken om arbetsmarknad från år 2015.

Antalet arbetstillfällen i Västerås ökade under år 2015 med 840 personer jämfört med året innan. Både antalet sysselsatta män och kvinnor ökade, men antalet sysselsatta kvinnor ökade i större utsträckning än antalet sysselsatta män. Medan antalet sysselsatta män ökade med 160 personer och totalt uppgick till 37 083 sysselsatta, ökade antalet sysselsatta kvinnor med 680 personer och det totala antalet sysselsatta kvinnor hamnade på 34 144 personer. De näringsgrenar i Västerås som sysselsätter flest är ”Vård och omsorg” samt ”Tillverkning och utvinning”. Dessa näringsgrenar sysselsätter tillsammans närmare 23 000 personer.

sysselsatta män och kvinnor 2015

Enligt Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik räknas en person som förvärvsarbetande eller sysselsatt om personen arbetat minst en timma per vecka under november månad för respektive år som uppgifterna avser. Arbetsplatsens läge var i Västerås, men de sysselsatta personerna kan ha sin hemvist antingen i Västerås eller i en annan kommun, så kallad dagbefolkning.

Källa: Statistiska centralbyrån

Läs mer om arbetsmarknad 2015

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail