Om webbplatsen


På den här webbplatsen publiceras nyheter och längre artiklar om Västerås baserad på den statistik som finns tillgänglig. På Västerås stads webbplats www.vasteras.se kan du hitta mer fakta om Västerås och olika bostadsområden,

Statistik om Västerås produceras av Servicepartner, Västerås stad.