månadsarkiv: december 2017

Detaljhandeln i Västerås år 2016

Handeln i Västerås omsatte år 2016 totalt 12,4 miljarder kronor, varav 57 procent var sällanköpsvaror och 43 procent dagligvaror. Den totala omsättningen inom detaljhandeln i Västerås ökade mellan år 2015 och 2016 med 282 miljoner kronor. Det innebär att den totala omsättningen inom detaljhandeln i Västerås procentuellt sett ökade med 2 procent mellan år 2015 och 2016. I riket ökade omsättningen totalt med drygt 15 180 miljoner kronor mellan år 2015 och 2016, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

Försäljningen av dagligvaror i Västerås uppgick till 5,4 miljarder kronor år 2016, vilket är en ökning med 101 miljoner kronor jämfört med år 2015, vilket motsvarar en ökning på 1,9 procent. Ökningen i riket var 2,5 procent. Försäljningen av sällanköpsvaror ökade också i omsättning från 6,8 miljarder kronor år 2015 till 7 miljarder kronor år 2016. Det motsvarar en ökning med 2,7 procent. Ökningen för sällanköpshandeln i riket uppgick till 2,2 procent. Andelsmässigt svarade dagligvaror för 43 procent av Västerås totala detaljhandelsomsättning. I riket totalt ligger motsvarande andel på 52 procent.

Figur 1 | Dagligvaruhandelns andel av den totala detaljhandeln i Västerås och riket, år 2007-2016.

detaljhandel

I Västerås minskade försäljningsindex för dagligvaror men ökade för sällanköpsvaror. Index för sällanköpsvaror uppgick under år 2016 till 151, vilket kan jämföras med 150 under år 2015. Index för dagligvaror minskade från 108 till 107. Det totala försäljningsindexet för Västerås noterades till 128, vilket är oförändrat från år 2015. Jämfört med andra kommuner är Västerås totala försäljningsindex dock högt. Örebro har ett totalt detaljhandelsindex på 124, Helsingborg 123 och närbelägna Eskilstuna 91.

Källa: Uppgifterna har hämtats från HUI Research databas med omsättningsuppgifter för rikets kommuner.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail