månadsarkiv: oktober 2016

Detaljhandeln i Västerås år 2014

Anna Welin: 021- 39 13 52

Handeln i Västerås omsatte år 2014 totalt 11,6 miljarder kronor, varav 56 procent var sällanköpsvaror och 44 procent dagligvaror. Den totala omsättningen inom detaljhandeln i Västerås ökade mellan år 2013 och 2014 med 189 miljoner kronor. Det innebär att den totala omsättningen inom detaljhandeln i Västerås procentuellt sett ökade med 2 procent mellan år 2013 och 2014. I riket ökade omsättningen totalt med drygt 13 500 miljoner kronor mellan år 2013 och 2014, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

Försäljningen av dagligvaror i Västerås uppgick till 5,1 miljarder kronor år 2014, vilket är en ökning med 110 miljoner kronor jämfört med år 2013. Det motsvarar en ökning på 2,2 procent. Ökningen i riket var 2,3 procent. Försäljningen av sällanköpsvaror ökade också i omsättning från 6,4 miljarder kronor år 2013 till 6,5 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar en ökning med 1,2 procent. Ökningen för sällanköpshandeln i riket uppgick till 2,3 procent. Andelsmässigt svarade dagligvaror för 44 procent av Västerås totala detaljhandelsomsättning. I riket totalt ligger motsvarande andel på 52,3 procent.

Dagligvaruhandeln i Västerås 2014

I Västerås minskade försäljningsindex för såväl dagligvaror som för sällanköpsvaror. Index för sällanköpsvaror uppgick under år 2014 till 151, vilket kan jämföras med 153 under år 2013. Index för dagligvaror låg på en oförändrad nivå. Det totala försäljningsindexet för Västerås noterades till 129, vilket är en minskning med en procentenhet från år 2013. Jämfört med andra kommuner är Västerås totala försäljningsindex dock högt. Örebro har ett totalt detaljhandelsindex på 124, Helsingborg 123 och närbelägna Eskilstuna 95.

Detaljhandeln i Västerås år 2014

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail