månadsarkiv: augusti 2016

Västerås fortsätter att växa

Hanna Chapman, 021- 39 25 07

Under det första halvåret 2016 ökade Västerås folkmängd med 745 personer och befolkningen uppgår nu till 145 963 personer.

Den större delen av folkökningen beror på att 3 059 personer flyttade in till kommunen medan endast 2 498 flyttade ut. Men vi ser även ett positivt födelsenetto då 859 barn kom till världen i Västerås under januari-juni 2016 medan 671 personer avled.

Av dem som flyttade in till Västerås kom 2 471 personer från en annan kommun i Sverige medan 588 personer kom utrikes ifrån. 287 personer flyttade utomlands från Västerås och 2 211 till en annan kommun inom riket.

I jämförelse med snittet för åren 2013-2015 hade Västerås en något svagare befolkningstillväxt under 2016 års början. Under andra kvartalet var dock folkökningen högre än snittet och efter juni månad var utvecklingen ikapp de senaste årens ökning, sånär som på knappt 70 personer.

 

fOLKÖKNING      Folkökning ack

Källa: SCB.

Månadsbefolkning 2016-06 juni

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail