månadsarkiv: juni 2016

Flyttningar Västerås 2015

Anna Welin, 021-39 13 52

Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 300 personer per år under de senaste 10 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen är emellertid att fler flyttar till Västerås än från.

Inflyttningen till Västerås år 2015 var ca 7 000 personer (varav ca 3 700 män och 3 400 kvinnor). Dock flyttade nästan 6 000 personer ut från Västerås under år 2015 (varav ca 3 100 män och 2 800 kvinnor). Det gav ett flyttöverskott på 1050 personer under 2015.

Av Västerås totala flyttvinst år 2015 bestod 40 procent av flyttningar från utlandet, 39 procent av flyttningar från övriga Sverige, samt 21 procent från andra kommuner i Västmanlands län.

Antal inflyttade, utflyttade och flyttningsöverskott, Västerås år 2000-2015

flyttning

Invandring och utvandring

Under andra halvan av 2000-talet ökade invandringen till Västerås från en nivå på omkring 900 personer per år till omkring 1 300 personer per år. Under år 2015 uppgick invandringen till Västerås till ca 1 370 personer. Syrien följt av Irak var de länder från vilka flest personer invandrade till Västerås under år 2015 (320 respektive 86 personer). Bland det totala antalet invandrade fanns 295 svenska medborgare representerade. Sett till medborgarskap var invandrare med syriskt, svenskt och därefter irakiskt medborgarskap de största grupperna som invandrade till Västerås år 2015.

Under år 2015 utvandrade totalt 948 personer från Västerås. Det land som flest utvandrade till var USA, dit 7 procent av alla utvandrare flyttade. Andra vanliga utvandringsländer var Storbritannien och Nordirland, Norge och Indien.

Läs mer om flyttningar i Västerås 2015 här

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail