månadsarkiv: juni 2016

Föräldrapenning – uttagna nettodagar för kvinnor och män i Västerås

Karolina Öjemalm, 021-39 14 70

År 2015 tog män i Västerås ut 27 procent av nettodagarna för föräldrapenning. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med år 2014, då 26 procent av alla nettodagar togs ut av män i Västerås. Kvinnor i Västerås tog ut 73 procent av samtliga nettodagar år 2015. Riksgenomsnittet för uttagna nettodagar år 2015 var 26 procent för män och 74 procent för kvinnor.

Under en tioårsperiod har antalet uttagna nettodagar av föräldrapenning ökat markant för män i Västerås. År 2005 tog män ut 19 procent av dagarna och kvinnorna tog ut 81 procent. Det är en ökning med åtta procentenheter för männen.

Könsfördelning andel uttagna nettodagar år 2005-2015 i Västerås

fp

Definitioner och källor

Nettodag: Antal dag med partiell ersättning är omräknade till hela dagar.

Källa: Försäkringskassan, Föräldrapenning.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail