månadsarkiv: februari 2016

Bostäder i Västerås

Mari Eriksson, 021-39 17 55

Vid utgången av 2015 fanns det 69 177 bostadslägenheter i Västerås. Bostadsbeståndet är framräknat utifrån de förändringar som har skett under året: framförallt via nybyggnation eftersom rivning och ombyggnation av lägenheter i princip inte har förekommit i Västerås de senaste tio åren.

Under 2015 färdigställdes 694 lägenheter, varav 84 procent i flerbostadshus (582 lägenheter) och 16 procent i villor, rad- eller kedjehus (112 småhus totalt). Det är en uppgång i bostadsbyggandet som motsvarar 60 procent.

De kommande åren lär uppgången fortsätta, under året påbörjades byggnationen av drygt 1100 lägenheter. År 2014 påbörjades 676 bostadslägenheter. I normalfallet färdigställs småhus under samma år som de påbörjas medan lägenheter i flerbostadshus har en fördröjning på minst ett år. Mycket talar alltså för att färdigställandet av nya bostäder i Västerås under år 2016 kommer att bli det högsta på mycket länge.

Antal påbörjade lägenheter i Västerås 2000-2015 efter hustyp

påbörjade2015

Läs mer om bostadsbyggandet i Västerås under 2015 här

Källa: Västerås stad. 
Statistiken är framtagen utifrån uppgifter om påbörjande, färdigställande 
och pågående byggnation av lägenheter samt uppgifter om lämnade uppgifter om bygglov.
Byggloven har på olika sätt följts upp under året för att kunna avgöra tidpunkt för 
påbörjande och färdigställande. 
I vissa fall har det kommunala invånarregistret (KIR) använts. Kontakter med 
byggherrar har också i hög utsträckning använts för att klargöra inflyttningsdatum, 
eventuell ändring av lägenhetsantal, tänkt påbörjande och liknande frågor.
Notera att statistiken för enskilda år kan skilja sig från de uppgifter som
Statistiska centralbyrån redovisar över bostadsbyggandet i Sveriges kommuner.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail