månadsarkiv: februari 2016

Västerås befolkning 2015

Anna Welin, 021-39 13 52

Under år 2015 ökade folkmängden i Västerås med 1 516 personer (845 män och 671 kvinnor), vilket är lägre än de senaste tre årens höga noteringar. Folkmängden i Västerås uppgår nu till 145 218 personer (72 786 kvinnor och 72 432 män).

Flyttningar till och från Västerås

Till Västerås flyttade totalt 7 009 personer (3 652 män och 3 357 kvinnor) år 2015, vilket var den högsta noteringen sedan början av 1970-talet. Desamma gäller även utflyttningen, som vid årets slut var 5 959 personer (3 135 män och 2 824 kvinnor). Den totala flyttvinsten hamnade därmed på en relativt blygsam nivå på 1 050 personer.

Inflyttade, utflyttade och flyttningsöverskott, Västerås 2000-2015

bef1

Immigration och emigration

År 2015 invandrade 1 367 personer (722 män och 645 kvinnor) till Västerås, vilket är ungefär i samma nivå som tidigare år. Samtidigt ökade utvandringen till 948 personer (544 män och 404 kvinnor), vilket är det högst uppmätta sedan början på 1970-talet. År 2015 hade därmed Västerås en total utrikes flyttvinst på endast 419 personer.

Inrikes flyttningar

Den inrikes inflyttningen under år 2015 från andra kommuner till Västerås var 5 642 personer (2 930 män och 2 712 kvinnor). De inrikes utflyttningarna från Västerås var 5 011 personer (2 591 män och 2 420 kvinnor). Den inrikes flyttvinsten blev därmed 631 personer.

Inrikes och utrikes flyttningar till och från Västerås, 2000-2015

bef2

Den officiella statistiken över befolkningen innefattar invånare som är folkbokförda i kommunen. Asylsökande innefattas därmed inte i sammanställningen. Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem 2016-02-01 var 2 178 personer (källa Migrationsverket).

Den naturliga folkökningen

Den naturliga folkökningen beräknas genom att ta antalet födda minus antalet döda under året. År 2015 föddes 1 695 barn (901 pojkar och 794 flickor) i Västerås. Antalet döda i Västerås uppgick till 1 224 personer (567 män och 657 kvinnor). Den naturliga folkökningen blev därmed 471 personer.

Av Västerås befolkning var 49,9 procent män och 50,1 procent kvinnor under år 2015, och medelåldern för Västerås befolkning var 40,6 år (39,6 år för män och 41,6 år för kvinnor).

Befolkningen i Västerås efter åldersklass, år 2015

bef3

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail