månadsarkiv: oktober 2015

De vanligaste namnen på nyfödda under 2014

Magnus Forslund 021-39 22 39

Emilia och Lucas är de populäraste namnen bland nyfödda. År 2014 föddes det 1 737 barn i Västerås. Av dessa var 845 flickor och 892 pojkar.

Av de flickor som föddes i Västerås under år 2014 var det 14 som fick tilltalsnamnet Emilia. Därmed knep Emilia förstaplatsen på fjolårets lista över de populäraste flicknamnen i Västerås bland nyfödda. Det näst vanligaste namnet bland flickor födda år 2014 var Ebba medan Elsa, Elvira och Lilly kom på tredje plats.

Bland nyfödda pojkar i Västerås var Lucas det vanligaste tilltalsnamnet. Det var 17 nyfödda Västeråsare som fick namnet Lucas. På andra plats kom Charlie och Alexander medan Oskar och Liam var det tredje vanligaste namnet bland nyfödda pojkar i Västerås.

namnstatistik

Nya namn och stavningar ökar

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har antalet nyfödda personer som får ett namn eller stavning av namn som de är helt ensamma om ökat. År 2013 fick 7 969 nyfödda ett namn eller stavning av namn som de var helt ensamma om jämfört med 1 521 nyfödda år 2004. År 2013 tillkom 2 362 helt nya namn som inte funnits i befolkningen tidigare. Exempel på nya namn eller stavningar av namn som tillkommit år 2013 var Alfåns, Älskade och Brightstar.

Fler nyfödda i Sverige får även dubbelnamn. År 2013 fick 1 310 nyfödda ett dubbelnamn. Det är en fördubbling jämfört med år 2004. Det vanligaste dubbelnamnet för flickor år 2013 var Tuva-Li och Nova-Li och för pojkar var Mohammed Ali, Carl-Axel samt Karl-Johan.

Namntrender i Sverige

Under den senaste tioårsperioden har namn som var vanliga i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet varit populära. Det gäller exempelvis flicknamnen Astrid, Edith, Elsa, Ester, Greta, Märta, Signe och Svea samt pojknamnen Axel, Harry, Hugo, Ivar, Valter och Vilgot.

Namn som innehåller bokstäverna å, ä och ö har inte varit populära under de senaste åren. Bland de 100 vanligaste namnen bland nyfödda år 2013 fanns bara ett sådant namn med, nämligen Märta.

Det är få barn i Sverige som får tilltalsnamn som var populära på 1970- och 1980-talet, exempel på dessa namn är Camilla, Malin, Fredrik samt Niklas. Orsaken till detta är att det är föräldrar med dessa namn som får barn nu. Namn som var populära på 1940- och 1950-talet, exempelvis Gudrun, Ulla, Bengt och Rolf, är fortfarande ovanliga som tilltalsnamn på nyfödda i Sverige. Dessa namn blir vanligare som andranamn på den nyfödde.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail