månadsarkiv: oktober 2015

Folkmängd och befolkningsförändringar första halvåret 2015

Anna Welin 021-39 13 52

Efter första halvåret 2015 uppgick Västerås kommuns folkmängd till 144 595 personer (72 522 kvinnor och 72 073 män). Västerås är Sveriges sjätte största kommun sett till folkmängden efter Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

Folkökning

Under första halvåret 2015 ökade folkmängden i Västerås med 893 personer (407 kvinnor och 486 män). Det var något högre än de senaste två åren, men folkökningen nådde dock inte upp till 2012 års toppnotering på 947 personer första halvåret. Procentuellt sett ökade folkmängden i Västerås med 0,6 procent första halvåret 2015, vilket var något högre än genomsnittet för större kommuner (kommuner med fler än 100 000 invånare) som låg på 0,5 procent första halvåret 2015.

night-547342_1280

Flyttningar

Inflyttning

Inflyttningen till Västerås första halvåret 2015 uppgick till 3 150 personer (1 517 kvinnor och 1 633 män), vilket var ca 100 fler personer jämfört med de senaste två åren vid samma tidpunkt. Jämfört med Sveriges övriga kommuner låg Västerås inflyttning storleksmässigt på 17 plats. Störst inflyttning hade storstadskommunerna. Av de inflyttade till Västerås kom 22 procent från andra kommuner i länet, 60 procent från övriga Sverige och 18 procent från utlandet. Av Sveriges totala invandring under första halvåret 2015 kom en procent till Västerås, vilket motsvarar 506 personer. Invandringen till Västerås under det första halvåret 2015 var något lägre än de senaste två åren motsvarande tidpunkt.

Utflyttning

Utflyttningen från Västerås första halvåret år 2015 var 2 470 personer (1 178 kvinnor och 1 292 män), vilket är ungefär på samma nivå som de senaste två åren. Av de utflyttade försvann 24 procent till andra kommuner i det egna länet, 64 procent till övriga Sverige och 13 procent till utlandet.

Flyttnetto

Flyttnettot har varit positivt (flyttvinst) under det första halvåret 2015 och hamnade på 680 personer (339 kvinnor och 341 män), vilket är drygt 100 fler personer än de senaste två åren vid samma tidpunkt. Flyttnettot mot egna länet var +100 personer, mot övriga Sverige var flyttnettot +322 personer och mot utlandet var flyttnettot +258 personer.

Den naturliga folkökningen

Under första halvåret 2015 föddes 816 barn i Västerås (391 flickor och 425 pojkar). Det är ungefär i samma nivå som de senaste två åren. Jämfört med andra kommuner i landet hamnade Västerås på en 9:e plats vad gäller barnafödande.

Under första halvåret 2015 avled 607 personer (325 kvinnor och 282 män), vilket är ungefär i samma nivå som de senaste två åren vid samma tidpunkt. Födelseöverskottet (antal födda minus antal döda) under första halvåret 2015 uppgick därmed till 209 personer (66 kvinnor och 143 män).

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail