Utbildningsnivå och studiedeltagande

Befolkningens utbildningsnivå

Trenden är att utbildningsnivån i Västerås ständigt höjs. År 2017 hade över 70 procent av befolkningen i åldern 16-64 år eftergymnasiala studier som högsta avslutade studienivå. Sedan år 2010 och framåt har andelen med eftergymnasialutbildning ökat med 3,1 procentenheter.

Nedan ser vi statistiken för kvinnors utbildningsnivå på kommunnivå i Västerås och i riket. Om vi ser till en finare nedbrytning av åldersgruppen mellan 20-64 år i utbildningsnivåer kan vi se att personer med eftergymnasial utbildning tre år eller mer är den största gruppen i Västerås med 32 procent. Därefter följer personer med gymnasial utbildning om tre år med 21 procent. I riket är gruppen med personer med eftergymnasial utbildning tre år eller mer nästan lika stor som gruppen i Västerås (31 respektive 32 procent).

utbildning 2

För att läsa mer om utbildning och studiedeltagande, klicka HÄR för att komma till rapporten.

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail