Befolkningsutveckling i Västerås och andra kommuner

Västerås är med i nätverk som kallas för R9. Nätverket har i uppdrag att ta fram ett litet antal mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i de nio kommunerna ur ett kommunledningsperspektiv.

Samtliga kommuner i R9-nätverket har haft en positiv befolkningsutveckling under de senaste fem åren. Störst procentuell utveckling har Uppsala haft då kommunen har ökat med drygt åtta procent sedan 2012. Under samma period har Gävle ökat sin befolkning med knappt fem procent, vilket är minst inom R9. Under åren 2012 till 2017 ökade rikets befolkning med drygt en halv miljon personer, vilket motsvarar närmare sex procent.

Befolkningsutveckling 2012-2017, antal invånare

R9

Källa: Statistiska Centralbyrån

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail